2009-09-07

Do you realize?

Det är en vacker höstmåndag, och arbetslusten vill inte omedelbart infinna sig. Jag vill hellre lyssna på Flaming Lips.