2008-09-03

Får män vara män, och kvinnor kvinnor?

Jag blir trött bara jag hör nån säga nånting om hur män respektive kvinnor ska vara eller är. Det här har ju väckt en del uppmärksamhet. Jag vill gäspa käkarna ur led när jag läser det (dels för att de skriver som krattor, men också för att det känns så...trött).

Vem hindrar nån från att vara som hon/han vill? Eller från att leva som hon/han vill? Visst, det är klart att det finns en norm i samhället. Visst, det är klart att det kan tittas snett på folk som inte följer normen.

Men ändå, man är inte tvungen att följa normen.

Och kan inte folk bara få vara som de vill, vare sig de är kvinnor eller män?